Amdanom Ni 🌍

Mae’r Filter Ewrop yn prosiect Erasmus newydd sy’n anelu at addysgu pobl ifanc ar draws Ewrop ar ‘smygu a materion tybaco. Ein targed yw i rwystro pobl ifanc rhag dechrau ‘smygu ac annog nhw sydd wedi dechrau i roi’r gorau iddi. Ysmygu yw’r achos fwyaf o farwolaeth sy’n gallu cael ei atal yn yr Undeb Ewropeaidd.

Rydyn ni’n edrych am fudiadau brwdfrydig sy’n gweithio efo pobl ifanc, i ddarparu’r prosiect yma ar draws Ewrop. Byddwch chi’n cefnogi ein gweithgareddau trwy hyfforddiant a chyflwyno gweithdai i bobl ifanc, yn gwerthuso yr effaith. Bydd eich tîm a’r pobl ifanc sydd yn cymryd rhan yn cael y cyfle i deithio ar draws Ewrop, yn mynychu ein digwyddiadau hyfforddiant trawswladol. Eisiau cymryd rhan? Cysylltu â ni heddiw!

Y Ffeithiau 🔎

Hoffwch ein tudalen Facebook

3 years ago

The Filter Europe

🔥 Tag yourselves 🔥
Celebrating working with over 1,100 young people from 6 EU countries - all trained by The Filter Europe project 👌
...

View on Facebook

Cysylltu â ni