Mae’r Filter Ewrop wedi dechrau yn go iawn. Helo Awstria!

Fe arhoswn ni i gyd yn gwesty braf o’r enw “Europahaus Wien” yn Hütteldorf (sy’n rhan o’r 14fed ardal o Fienna).

 

Dechreuodd bore Dydd Iau efo torri’r iâ, i alluogi bawb i ddechrau adnabod ei gilydd yn well, yna daeth y cyflwyniadau. Ar gyfer y dau diwrnod cyntaf yr oedd e’n cyfrifoldeb ni i ddarparu cymaint o wybodaeth ar y Filter ag oedd yn posib, yn trafod sut ydyn ni’n gweithio efo pobl ifanc. Roedd e’n llawer o waith caled ond roedd pob un o ein sesiynau hyfforddiant wedi llenwi gyda nifer o ddasgau atyniadol.

Yn y nosweithiau roedd gan pawb y siawns i glirio ei ymennydd a cael hwyl yn ddysgu am wledydd arall. Ar Ddydd Gwener a Dydd Sul yr oedd noson rhyng-ddiwylliannol, lle roedd pob gwlad yn gynrychioli ei hun efo cerddoriaeth traddodiadol, bwyd, diodydd a ddawnsio. Roedd pob gwlad yn cael ei cyflwyno yn ffordd hwylus a ddiddorol a wnaeth achosi i bawb cael amser bendigedig.

 

Fe cynhyrchon ni nifer fawr o waith – fel ma’ nhw’n dweud, teamwork makes the dream work! Roedd y digwyddiad yn defnyddiol iawn ar gyfer pawb. Gwelwn ni cyfeillgarwch newydd yn ffurfio a mae pawb yn llawn cyffro ar gyfer dyfodol Y Filter Ewrop.

Safle nesaf, Romania.

Oliver Stadlberger, Y Filter Cymru